Referencje

Węgliki Spiekane „Baildonit” Sp. z o.o.

…Z usług Kancelarii Celnej s.c. korzystamy od 2004 r. w zakresie obsługi celnej eksportowej, importowej, wystawiania i legalizacji dokumentów pochodzenia oraz sporządzania deklaracji Intrastat.

Na podstawie doświadczeń wynikających z tej współpracy możemy stwierdzić, że Kancelaria Celna s.c. jest partnerem solidnym i godnym polecenia. Pragniemy podkreślić, że każda zlecona sprawa była wykonana terminowo oraz z pełnym zaangażowaniem…

Opolska Izba Gospodarcza

Z Kancelarią Celną s.c współpracujemy w zakresie legalizacji dokumentów dla firmy Nutricia Zakłady Produkcyjne spółka z o.o. w Opolu od 2014 r. Pragniemy również zaznaczyć, że Kancelaria Celna s.c jest członkiem Opolskiej Izby Gospodarczej.

Nasza współpraca układa się bardzo dobrze. Kancelaria celna dała się poznać jako solidny, pewny i wiarygodny partner spełniający wszelkie wymogi w zakresie zleconych jej zadań. Wszystkie zobowiązania wobec klienta traktuje w sposób rzetelny i terminowy. Jest partnerem solidnym, godnym zaufania a jakość jej pracy jest na najwyższym poziomie…

 ATRIUM Sp.j. M.T. Piechowicz

…od 2004 r. Kancelaria Celna s.c A. Mościńska, M. Wrona współpracuje z firmą Atrium Sp.j. M. T. Piechowicz w zakresie dokonywania zgłoszeń celnych eksportowych, wystawiania i legalizacji dokumentów pochodzenia, doradztwa celnego. Nasza współpraca układa się harmonijnie oraz bardzo pomyślnie…

Kancelaria Celna s.c dała się poznać jako firma profesjonalna, wywiązująca się ze swoich obowiązków solidnie i terminowo, a jakość świadczonych usług jest fachowa i rzetelna…

 BIURO HANDLOWE „RUDA” Trading International Jacek Ruda

Współpracujemy z Kancelaria Celna S.C. od 2004 roku. …

Kancelaria Celna S.C. w sposób profesjonalny oraz rzetelny traktuje swoje zobowiązania wobec klienta.Każda zlecona sprawa jest wykonywana terminowo i z pełnym zaangażowaniem. Na uwagę zasługuje też bardzo dobry kontakt z osobami reprezentującymi firmę.

Na podstawie dotychczasowej współpracy możemy stwierdzić, że Kancelaria Celna S.C. jest partnerem bardzo solidnym i godnym zaufania; z czystym sumieniem możemy polecić korzystanie z jej usług.

  STALPROFIL S.A.

„Stalprofil” S.A. oświadcza, że od kilku lat współpracuje z Kancelarią Celną s.c. w zakresie obsługi celnej obejmującej odprawy celne eksportowe, legalizację dokumentów pochodzenia, doradztwo celne.

Pragniemy potwierdzić, że Kancelaria Celna s.c. z pełnym zaangażowaniem i profesjonalizmem obsługuje naszą firmę, a wykonywane usługi przebiegają sprawnie i odznaczają się najwyższą jakością. 

Polecamy firmę Kancelaria Celna s.c. jako godnego zaufania partnera świadczącego swoje usługi fachowo i rzetelnie.

 Benteler Distribution Poland Sp. z o. o. 

…nasza firma współpracuje z Kancelarią Celną s.c. w zakresie kompleksowej obsługi celnej od 2008 r.

…Na podstawie tej współpracy możemy stwierdzić, że firma Kancelaria Celna s.c. wykazuje się fachowym i profesjonalnym podejściem do zagadnień celnych, wykonując swoją pracę szybko i rzetelnie.

M&M air sea cargo S.A.

…Kancelaria Celna dała się poznać jako profesjonalny i rzetelny partner, a a wszystkie zadania wykonuje zgodnie z ustaleniami, z pełnym zaangażowaniem, terminowo oraz z należytą starannością.

Bazując na naszych doświadczeniach z przyjemnością możemy zarekomendować firmę kancelaria Celna.

MILES Sp. z o. o.

…od 2012 r. współpracujemy z Kancelarią Celną s.c. w zakresie kompleksowej obsługi celnej (…)

Polecamy firmę Kancelaria Celna s.c. jako godnego zaufania partnera świadczącego swoje usługi fachowo i rzetelnie.

„PIOMAR” Sp. z o.o.

Z Kancelarią Celną s.c. współpracujemy w zakresie obsługi firmy Nutricia Zakłady Produkcyjne Spółka z o. o.w Opolu od 2014 r. i współpraca pomiędzy naszymi firmami układa się bardzo dobrze.


…Na podstawie naszej dotychczasowej współpracy możemy stwierdzić, że jest firmą bardzo solidną, godną zaufania a jakość jej pracy jest na najwyższym poziomie…