Przedstawicielstwo

  • kompleksowe załatwianie wszystkich spraw przed organami celnymi oraz innymi urzędami związanymi z prowadzonymi procedurami
  • przygotowanie wniosków o pozwolenie na stosowanie procedur gospodarczych
  • przygotowanie wniosków o przyznanie pozwolenia na wywóz i przywóz towarów rolno-spożywczych
  • wnoszenie odwołań i innych wniosków rozpatrywanych przez organy celne
  • pomoc przy organizacji granicznej kontroli weterynaryjnej i sanitarnej
  • ścisła współpraca z firmami spedycyjnymi i transportowymi pozwalająca na zwiększenie efektywności i skrócenie czasu realizacji odpraw