Legalizacja

  • konsultacje w celu ustalenia wymagań przy legalizacji dokumentów
  • legalizacja dokumentów handlowych i eksportowych w Krajowej Izbie Gospodarczej
  • legalizacja w Ministerstwie Spraw Zagranicznych dokumentów w celu posługiwania się nimi za granicą
  • uzyskanie pieczęci (klauzuli) apostille na polskich dokumentach urzędowych w celu posługiwania się nimi w państwach, które są stroną konwencji haskiej z 1961 r.
  • legalizacja w Ambasadach państw obcych, w tym także znajdujących się poza obszarem Polski
  • tłumaczenia przysięgłe dokumentów