Intrastat

  • przygotowanie deklaracji Intrastat zgodnie z obowiązującymi przepisami
  • przesłanie deklaracji w wymaganej formie elektronicznej do organów celnych
  • sporządzenie faktur wewnętrznych
  • przygotowanie informacji podsumowujących dotyczących wywozów i przywozów wewnątrzwspólnotowych