Zgłoszenia celne

  • kompleksowe przygotowanie zgłoszeń celnych we wszystkich procedurach dla przesyłek przewożonych transportem drogowym i kolejowym
  • dokonywanie odpraw celnych w ramach procedury uproszczonej
  • odprawy celne w procedurze uproszczonej w godzinach dostosowanych do potrzeb naszych klientów, również poza godzinami pracy Urzędu Celnego
  • możliwość odpraw celnych w procedurze dopuszczenia do obrotu z zastosowaniem procedury uproszczonej z możliwością rozliczenia podatku VAT w deklaracji podatkowej zgodnie z art. 33a Ustawy o podatku od towarów i usług
  • zabezpieczenie należności celno-podatkowych
  • przygotowanie predeklaracji przy eksporcie towarów do Turcji
  • usługi związane z przemieszczaniem wyrobów akcyzowych