Doradztwo

• doradztwo z zakresu prawa celnego i akcyzowego

• taryfikacja towarów oraz przygotowanie wniosków o wydanie wiążącej informacji taryfowej (WIT)

• ustalanie wysokości należności celno-podatkowych dotyczących importowanego towaru

• pomoc w zakresie dokumentowania pochodzenia preferencyjnego i niepreferencyjnego towarów

• sprawdzanie poprawności dokumentów pod kątem wymogów celnych

• doradztwo dotyczące mechanizmów WPR, przepisów weterynaryjnych i sanitarnych

• szkolenia dla pracowników