Świadectwo AEO

Status upoważnionego przedsiębiorcy AEO otrzymują przedsiębiorcy wiarygodni i wypłacalni, których organizacja, infrastruktura i stosowane zabezpieczenia systemów informatycznych oraz miejsc składowania towarów zapewniają bezpieczeństwo oraz chronią przed nieuprawnionym dostępem.

Uzyskane przez nas świadectwo AEO gwarantuje, że spełniamy wszystkie kryteria i warunki wymagane do jego otrzymania:

 • przestrzeganie przepisów prawa – brak poważnego naruszenia przepisów prawa celnego i przepisów podatkowych,
 • odpowiedni system zarządzania ewidencjami – wysoki poziom kontroli operacji zapewniony poprzez system zarządzania ewidencją handlową co umożliwia przeprowadzanie właściwych kontroli celnych,
 • wypłacalność finansową – dobra sytuacja finansowa pozwalająca na wypełnianie zobowiązań,
 • standardy kompetencji lub kwalifikacji zawodowych – spełnienie praktycznych standardów w zakresie kompetencji i kwalifikacji zawodowych,
 • standardy bezpieczeństwa i ochrony – utrzymanie odpowiednich środków mających na celu zagwarantowanie bezpieczeństwa i ochrony międzynarodowego łańcucha dostaw.

Jako „upoważniony przedsiębiorca” korzystamy również z szeregu różnych przywilejów:

 • mniejsza liczba kontroli dokumentów i kontroli fizycznych (także po zwolnieniu towarów)
 • priorytetowa obsługa zgłoszeń celnych
 • priorytetowa obsługa wszelkich wniosków składanych w sprawach celnych do organów Krajowej Administracji Skarbowej , mniej załączników do wniosków
 • priorytetowe traktowanie przesyłki w przypadku wytypowania do kontroli – przeprowadzenie kontroli poza kolejnością
 • wybór miejsca przeprowadzenia kontroli
 • uprzednie powiadomienie o wybraniu przesyłki do kontroli
 • szybszy i łatwiejszy dostęp do uproszczeń celnych
 • specjalne miejsca obsługi dla AEO w oddziałach celnych, urzędach celno-skarbowych
 • uznawanie statusu AEO w całej Unii Europejskiej

 

Kancelaria Celna s.c - Świadectwo AEO

Kancelaria Celna s.c – Świadectwo AEO